یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۹ 9:50

 

نمونه سوال

1- الف) در آزمایش آقای پاستور ، در رد نظریه‌ی خلق‌الساعه ، لوله‌ی s شکل ( خمیده ) به چه 

                   دلیل استفاده شد ؟

     ب ) یکی از تفاوتهای فرضیه و نظریه را بنویسید .

                                                                                                                                  

 دانش آموزی دو عکس که از میکروسکوپ الکترونی گرفته شده بود به کلاس آورد تا به معلم و دانش آموزان نشان دهد . یک عکس از سلول موش بود و عکس دیگر از سلول لوبیا. او فراموش کرده بود نام تصاویر را یادداشت کند . تشخیص دهید کدام عکس مربوط به کدام سلول است ؟

a) هسته ، چند ریبوزوم ، واکوئل مرکزی (واکوئل بزرگ) .                                                                                                                                                                                   

b) غشای پلاسمایی ، واکوئل ، لیزوزم .

3- در سلولهای لنفوسیت کدام اندامک فعالیت وگسترش بیشتری دارد ؟ چرا ؟

4- چرا اگر کمی سفیده ی تخم مرغ راگرم کنیم ، می بندد ؟

5- چرا روغن جگر ماهی سرشار از ویتامین D است ؟

6-در یک زمین کشاورزی نیتروژن خاک کاهش یافته است . باآزمایش بر روی این خاک متوجه شدند مقدار آمونیاک در آن زیاد است . با افزایش چه نوع باکتری به این خاک کمبود نیتروژن آن برطرف می شود ؟

چرا؟                                                                                                                                                                                                                                 

8  – بر روی بروز صفات زیر معمولا کدام عامل مؤثر است ؟

      الف ) چاقی                     ب ) رنگ گل لاله عباسی                                        5/
 

9- الف ) کدامیک از بیماریهای زیرقابل درمان است ؟ ب) بوسیله ی کدام نمک معدنی قابل درمان است ؟

A ) کرتینیسم                         B ) آنمی

      ب) ویتامینهای گروه B چه نقشی دارند ؟                                                                                75/

                                                                                                                                                                         

10- بدن برای دفاع در برابر ویروس ، چه روشی به کار می برد ؟

75/2- الف ) بیشتر بیماریهای واگیر حاصل تغذیه کدام گروه از باکتریها هستند ؟

      ب ) چرا بیشتر واکسنها را بیشتر از یکبار به فرد تزریق می کنند ؟

      ج) یک باکتری رانام ببرید که از راه بریدگی عمیق پوست وارد بدن می شوند ؟

                                                                                                                                     75/

13- الف ) در زنجیره ی غذایی     روباه                خرگوش                  هویج ، انرژی باقیمانده ازنورخورشید در کدامیک از موجودات این زنجیره کمتر است ؟ چرا ؟

                                                                                                                                    75/

 14الف )  باکتریها هر 20دقیقه یکبار تقسیم میشوند وهزاران باکتری بوجود می آید .

ب ) معمولا تعداد باکتریها در شرایط عادی از حد معینی زیادتر نمی شود .

ج ) وقتی مواد غذایی کافی باشد ، باکتریها به صورت این نمودار رشد می کنند .                           75/         

15- الف) در عمل فتوسنتز انرژی نور خورشید به کدام انرژی تبدیل می شود ؟

  ب) این عمل در کدام قسمت از برگ بیشتر انجام می گیرد . چرا ؟

 ج ) گلوکز حاصل از عمل فتوسنتز به صورت چه مولکولی در گیاه ذخیره می شود ؟                                                                                                                        

16 – الف) اگر به فردی با گروه خونی A ، گروه خونیB تزریق شود چه اتفاقی می افتد . چرا ؟

      ب) بر روی دو قطره خون فردی ، سرم ضد A ( آنتی کورA) و سرم ضد B ( آنتی کور B )اضافه شد                   و خون فرد باهیچکدام لخته نشد ، گروه خونی فرد چیست ؟                                               

17– فرد ماده ای دارای   8 کروموزوم است . الف ) سلول جنسی آن چند کروموزوم دارد ؟

ب ) پس از پایان تقسیم میوز چند سلول جنسی تولید می شود ؟

ج ) دو تفاوت سلول جنسی نر و ماده را بنویسید .                                                         1

18 – اگر در یک مولکول  DNA ، 150 نوکلیوتید و جود داشته باشد و تعداد A برابر 45 باشد ، تعداد T  , C , G     را مشخص نمایید .                                                                                        1
 

19 – الف ) چرا صدف بدن نرمتنان ، سالها پس از مرگشان باقی می ماند ؟

        ب ) چرا برای نگهداری جنین انسان از الکل استفاده می کنند ؟

       ج ) چرا برای نگهداری ماهی ،  در قدیم از شورکردن استفاده می شد ؟                               1

20 – الف ) چرا ویروس را انگل اجباری درون سلولی می نامند ؟

        ب ) چرا ایدز را بیماری خطرناکی می دانند ؟                                                              1

21 – الف ) شرایط تشکیل تورب و زغال سنگ کامل چه تفاوتی با هم دارند .

       ب ) سوزاندن بیش از اندازه زغال سنگ چه تأثیری بر آب و هوا دارد . چرا ؟                      1         

22- الف ) در یک جنگل درخت راش یک کارخانه چوب بری زده شده است . گونه شاخص و گونه قالب این اکو سیستم را نام ببرید .

    ب ) چرا کرم خاکی زندانی محیط زیست خود است . این محیط چه ویژگی دارد ؟                    1    

 

23- برای هر یک از جملات زیر یک دلیل ذکر کنید :

الف ) با آنکه الیاف موجود در غذا جذب بدن نمی شود اما خوردن آن لازم است .

ب ) از روغن های مایع بیشتر از روغن های جامد استفاده کنید .

ج ) لوبیا با آنکه مقدار زیادی پروتویین دارد اما به تنهایی برای رشد و ترمیم مناسب نیست .

د ) بهتر است آبلیمو را در پایان پختن به غذا اضافه کنیم .

ه ) افزودن گلوتامات منوسدیم به عنوان چاشنی به فراورده های گوشتی ممنوع شده است .     25/1

 24 –شهری در شمال کشور ایران 220 کیلومتر مربع مساحت دارد . رشد جمعیت این شهر رو به افزایش است . در سرشماری سال 83 جمعیت مردم 4800000 نفر بوده است .

الف ) آیا اکوسیستم این شهر در اوج است . چرا ؟

ب ) دو عامل که در افزایش جمعیت این شهر مؤثر بوده است را نام ببرید .

ج ) برای تخمیمن تعداد افراد این شهر چه روشی را پیشنهاد می کنید .

د ) یکی از عوامل اصلی محدودکننده جمعیت این شهر را نام ببرید .

ه ) تراگم مردم این شهر در سال 1383 چقدر بوده است ؟                                       2

25 – پوسیدگی اصلی توسط کدام یک از عوامل زیر صورت می گیرد . چرا ؟

       الف ) آنزیمهای موجود در سلول های جانداران . زیرا بلافاصله پس از مرگ شروع به تخریب می کنند .

      ب ) جانوران مردارخوار. زیرا باعث ازهم گسیختگی بافتها می شوند  .

     ج ) تجزیه کنندگان . زیرا مواد آلی اجساد را به واحدهای سازنده آنها تبدیل می کند .

     د ) باکتریها و قارچها . زیرا مواد آلی اجساد را به مواد معدنی تبدیل می کند .            25/

 

                                                

  

 

 

 

نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |

سوالات طبقه بندی شده علوم زیستی و بهداشت فصل 6 تا8 یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۹ 9:40

فصل ۶

جلسه َ1 – صفحه 52-49

1-دانشمندان از شباهت ها و تفاوت ها بین موجودات زنده چه استفاده ای می کنند؟

2- چرا هر انسان موجودی منحصر به فرد  است؟

1) الف: چرا تزریق خون از حیوان به انسان نتیجه بخش نبود؟

ب : چرا در بعضی موارد انتقال خون از یک انسان به انسان دیگر موجب مرگ می شود؟

ج: لندشتاینر چه موضوعی را کشف کرد ؟

2) چند نوع گروع خونی وجود دارد؟  نام ببرید.

3) الف : گروه خونی A دارای چه ماده ای بر روی گلبول قرمز و چه ماده ای موجود در سرم است؟

ب : گروه خونی B دارای چه ماده ای بر روی گلبول قرمز و چه ماده ای موجود در سرم است؟

ج : گروه خونی AB دارای چه ماده ای بر روی گلبول قرمز و چه ماده ای موجود در سرم است؟

د : گروه خونی O دارای چه ماده ای بر روی گلبول قرمز و چه ماده ای موجود در سرم است؟

4) الف : اگر به گروه خونی A گروه خونی B تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

ب : اگر به گروه خونی A گروه خونی AB تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا ؟

ج : اگر به گروه خونی A گروه خونی O تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

5) الف : اگر به گروه خونی B گروه خونی B تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

ب : اگر به گروه خونی B گروه خونی A تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

ج: اگر به گروه خونی B گروه خونی AB تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

د: اگر به گروه خونی B گروه خونی O تزریق شود چه اتفاقی می افتد؟چرا؟

6) سؤالات تشخیص گروه خونی

الف : اگر خون فردی با ضد A رسوب کند و با ضد B رسوب نکند چه گروه خونی است؟

ب : اگر خون فردی با ضد A رسوب کند و با ضد B رسوب کند چه گروه خونی است؟

ج: اگر خون فردی با ضد A رسوب نکند و با ضد B رسوب کند چه گروه خونی است؟

د: اگر خون فردی با ضد A رسوب کند و با ضد B رسوب نکند چه گروه خونی است؟

و) رسم جدول گروه های خونی

7) از اثر انگشت چه استفاده ای می کنند؟ چرا ؟

جلسه َ2 – صفحه 55- 53                               

1) علت ثابت ماندن صفات چیست ؟

2) علت به وجود آمدن شباهتها یا تفاوت ها چیست؟

3) ارتباط میان نسلها از راه چه سلولهایی صورت می گیرد؟

4) سلول تخم چگونه به وجود می آید؟

5) عمل لقاح را تعریف کنید.                    

6- بر چه اساسی گفته می شود ماده وراثتی (DNA) در هسته سلول های جنسی قراردارد؟

6) الف : تفاوت سلول جنسی نر و ماده چیست؟

ب : شباهت سلول جنسی نر و ماده چیست؟

7) تفاوت سلول جنسی با سایر سلول های بدن چیست؟

ب :سلولهای جنسی در چه اندامهایی بوجود می آیند؟

8) تقسیم میوز را تعریف کنید.

9) الف : تعداد کروموزوم های سلول عادی انسان چقدر است؟

ب : تعداد کروموزوم های سلول جنسی انسان چقدر است ؟

10) اگر شامپانزه 48 کروموزومی باشد سلول جنسی شامپانزه چند کروموزومی است؟

11) تفاوت میوز نر و ماده را بنویسید.

12) تفاوت های تقسیم میتوز و میوز را بنویسید.

جلسه َ3 – صفحه 58- 55

1) تفاوت کروموزوم و کروماتین چیست ؟

2) کروماتین از چه مولکولهایی ساخته شده است؟

3) الف : واحدهای سازنده DNA چه نام دارد؟

ب : هر یک از این واحدها از چه مولکولهایی تشکیل شده است؟

ج : چند نوع باز آلی در مولکول DNA دیده می شود؟ نام ببرید. 

4) ساختمان مولکول DNA را شرح دهید.

5 ) بازهای مکمل را نام ببرید.

6- زمانی که مولکول DNA کشف شد باید به دو پرسش اساسی پاسخ داده می شد آن دو پرسش را بنویسید.

6) همانند سازی را شرح دهید.

7) تنها مولکولی که میتواند شبیه به خود را بسازد ................... نام دارد.

8) الف : در تقسیم سلولی کدام بخش از سلول به طور مساوی تقسیم می شود؟

ب : در این بخش کدام مولکول به طور مساوی تقسیم می شود؟

9) الف : اطلاعات وراثتی در چه مولکولی ذخیره شده است؟

ب : بر روی این مولکول اطلاعات ساخته شدن چه مولکولی ذخیره شده است ؟ چرا؟

10 – مولکول DNA  چکونه اطلاعات را منتقل می کند؟

جلسهَ4– صفحه 61-58

1) چه عواملی در بروز صفات مؤثرند؟

2) چرا کاشتن هسته خرما در مناطق آذربایجان بی نتیجه است؟

3) برای رشد دانه خرما کدام یک از عوامل بروز صفات را بهتر است تغییر دهیم؟ چرا؟

4) آزمایشی شرح دهید که اثر محیط را بر بروز صفات نشان دهد؟

5) الف : رشد قد تحت تأثیر هورمون است. این هورمون در کدام غده ترشح میشود؟

ب : این غده در کجا قرار دارد؟

ج: هورمون ترشح شده بر کدام قسمت از بدن و چگونه اثر می گذارد؟

د : اگر ترشح این هورمون کم یا زیاد شود چه اختلالاتی در رشد خرما ایجاد می شود؟

فصل 7

جلسه َ5 – صفحه 66-62

1)

2) مواد آلی در بدن موجودات زنده چگونه به مصرف می رسند؟

3) چرا باید موجوات زنده با موجودات زنده دیگر در ارتباط باشند؟

4) اکولوژی ( بوم شناسی ) چیست؟

5) الف : اکوسیستم را تعریف کنید.

ب : موجودات در اکوسیستم به چند دسته تقسیم می شوند؟ برای هر یک مثال بزنید.

6) الف : منبع انرژی جهان چیست؟

ب : این انرژی توسط کدام دسته از موجودات در ابتدا دریافت می شود؟

7) موجودات زنده در یک اکوسیستم از نظر غذایی به چند دسته تقسیم می شوند؟

8) زنجیره غذایی را تعریف کنید و برای آن مثال بزنید.

9) شبکه غذایی را تعریف کنید و مثال بزنید.

10) بزرگترین شبکه غذایی چیست؟ آن را تعریف کنید.

11) انرژی نور خورشید در گیاهان به چه صورت ذخیره می شود؟

12) چرا همه مواد آلی یا انرژی ذخیره شده در آنها از یک حلقه زنجیره غذایی به حلقه بعدی
نمی رسد؟

13) در بدن هر موجود زنده انرژی موجود در غذا از چه راههایی تلف میشود؟

14) هرم انرژی چیست؟

15) در کره زمین سالانه چند درصد از انرژی خورشید برای ماده سازی در گیاهان سبز به کار می رود؟

16) منظور از ماده سازی چیست؟

17) برای آنکه مقدار انرژی جذب شده از نور خورشید بتواند غذای کافی برای همه مصرف کننده ها تولید کند زیست شناسان چه تدابیری اندیشیده اند؟

18) الف: هرم ماده را شرح دهید.

ب : چرا هرم ماده، هرم انرژی هم به شمار می رود؟

19) هرم تعداد را تعریف کنید.

20) هرم جثه را تعریف کنید.

21) الف: پوسیدگی را تعریف کنید.

ب : سه عامل مهم در پوسیدگی را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید.

جلسه َ 6 – صفحه 72-66

1) میکروب ها چگونه میتوانند از مواد موجود در جانداران مرده تغذیه کنند؟

2) چرا بخش های نرم تر بدن سریع تر از بخش های سخت پوسیده میشوند؟

3) کدام انرژی به همراه پوسیدگی آزاد می شود؟

4) بوی بد حاصل از بدن جانداران در حال تجزبه به چه علت است؟

5) چه شرایطی برای پوسیدگی لازم است؟

6) الف : رطوبت در پوسیدگی به چه کار می آید؟

ب : در روش مومیایی شدن اجساد چه حالتی به خود می گیرند و کدامیک از شرایط پوسیدگی وجود ندارد؟

7) الف: گرما در پوسیدگی به چه کار می آید؟

ب : چرا جسد ماموت های موجود در سیبری پوسیده نمی شود؟

8) الف: اکسیژن در پوسیدگی چه نقشی دارد؟

ب : تنفس بی هوازی را تعریف کنید.

ج: در این نوع تنفس چه موادی تولید می شود؟

د: تورب در چه شرایطی تولید میشود؟

9) الف: ترکیبات شیمیایی چه اثری بر تجزیه اجساد دارند؟

ب : محلولهای شیمیایی نگهدارنده را تعریف کنید و مثال بزنید.

ج: چرا اسکلت ببرهای دندان شیری پس از سالیان سال سالم باقی مانده است؟

10) اهمیت پوسیدگی در چیست؟

11) الف: مواد زائد به چند دسته تقسیم می شوند؟ برای هریک مثال بزنید.

ب : جرا بعضی از مواد زائد تجزیه ناپذیرند؟

12) الف: به چه منظور نگهداری غذا صورت می گیرد؟

ب : این  کار چگونه انجام می شود؟

ج: غذاها به چند روش نگهداری میشوند؟ هر یک را توضیح دهید.

13) الف: روش پرتودهی چیست؟

ب : شیر برای چه بیماری مورد استفاده قرار می گیرد؟

جلسه َ7 – صفحه 77-73

1)الف: سترون کردن شیر یعنی چه؟

ب : روشهای سترون کردن شیر را نام ببرید؟

2)الف: در روش دمای بالا چگونه شیر را استرلیزه می کنند؟

ب : معایب و محاسن این روش را بنویسید.

ج: تا چه مدت چنین شیری را می توان نگه داشت؟

3)الف: روش پاستوریزه کردن شیر چگونه است؟

ب : معایب و محاسن این روش را بنویسید.

ج: این روش توسط چه کسی کشف شد؟

د: کدام بیماری را بوسیله این روش می توان ریشه کن کرد؟

4)الف: چرخه عناصر را تعریف کنید.

ب : مزیت چرخه عناصر در طبیعت چیست؟

5)الف: درصد دی اکسید کربن هوا چند درصد است؟

ب : از چه راهی دی اکسید کربن به مواد آلی تبدیل می شود؟

ج: از چه راهی مواد آلی کربن دار به دی اکسید کربن تبدیل می شوند؟

د: زغال سنگ چگونه به وجود می آید؟

6)الف: ترکیبات نیتروژندار غیر آلی که در خاک وجود دارد چه نام دارد؟

ب : نام دیگر نیترات چیست؟

ج: گیاهان نیترات موجود در خاک را به چه صورت جذب می کنند؟

د: نیترات جذب شده توسط گیاهان به چه موادی تبدیل می شود؟

7)الف: اگر جانداری گیاه را بخورد نیتروژن موجود در بدن گیاه به چه صورت به جاندار منتقل
می شود؟

ب: پس از مرگ گیاهان و جانواران مواد نیتروژندار آلی به چه موادی تبدیل می شوند؟

ج: مواد زائد نیتروژندار بدن ما به چه صورتی دفع میشوند؟

د: چه موجوداتی پس از مرگ مواد آلی نیتروژندار را تجزیه می کنند؟

ه: به نظر شما آیا  ادرار نیز تجزیه می شود؟ به چه ماده ای؟ توسط چه موجوداتی؟

8) کار باکتری های شوره زدا چیست؟

9) الف: کار باکتری شوره گذار چیست؟

ب : این باکتریها چه ماده ای را به شوره تبدیل می کنند؟

10)الف: کار باکتری های تثبیت کننده نیتروژن چیست؟

ب: چند نوع باکتری تثبیت کننده نیتروژن داریم؟

ج: گیاهان چه خانواده ای احتیاج به باکتری های تثبیت کننده نیتروژن دارند؟

د: این گیاهان چگونه به نیتروژن خاک می افزایند؟

11)الف: گازهای مهم موجود در جو را نام ببرید و درصد آنها را مشخص کنید.

ب: از چه راههایی به میزان دی اکسید کربن جو افزوده می شود؟

ج: افزایش دی اکسید کربن چه اثری بر روی جو دارد؟ توضیح دهید.

صفحه 82- 78

1) الف: انرژی نورانی خورشید که به سطح برگ می رسد به چه صورتهایی در می آید؟

ب: بازده تبدیل انرژی چیست؟

ج: در بهترین شرایط بازده تبدیل انرژی چقدر است؟

د: چه محیطی برای رشد گیاهان مناسب تر است؟

ه: بازده تبدیل انرژی نیشکر چقدر است؟

2) الف: چقدر از انرژی غذا در بدن گاو ذخیره می شود؟

ب : چقدر از انرژی به صورت تنفس تلف میشود؟

ج: چقدر از انرژی به صورت ادرار و مدفوع و گاز تلف می شود؟

د: چقدر از انرژی نورانی خورشید در بدن گاو ذخیره می شود؟

3) از نظر اقتصادی محیط زیست خوردن چه غذاهایی باصرفه تر است؟ چرا؟

4)الف: در زنجیره  غذایی چه موادی مرتب تراکم حاصل می کنند؟ مثال بزنید.

ب: ویتامین D در آبهای دریا توسط چه موجوداتی ساخته می شود؟

ج: ویتامین D در کدام بخش از بدن ماهی  ذخیره می شود؟

5) متراکم شدن چه موادی در زنجیره غذایی مضر است؟ دو مثال بزنید.

6)الف: زیستگاه را تعریف کنید.

ب : صخره کنار آب زیستگاه چه موجوداتی می تواند باشد؟

ج: درخت زیستگاه چه موجوداتی می تواند باشد؟

7) الف: زیستگاه حلزون چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

ب: نقش شاخک های حلزون چیست؟

ج: نقش دهان حلزون چیست؟

د: پاهای حلزون چه نقشی دارند؟

ه: نقش صدف حلزون چیست؟

8)تفاوت زیستگاه و اکوسیستم را بنویسید.

9)الف: کرم خاکی در چه زیستگاهی میتواند زندگی کند؟ چرا در سطوح صاف نمی تواند زندگی کند؟

ب: خزه ها در چه محیطی میتوانند زندگی کنند؟

ج: چرا گیاهان گلدار در بسیاری از محیط ها یافت می شوند؟

جلسه َ9 – صفحه 86-82

1)الف: جانداران یک اکوسیستم را از نظر غذایی به چند دسته میتوان تقسیم کرد؟

ب : جامعه یک اکوسیستم را تعریف کنید.

ج: گونه شاخص را تعریف کنید و دو مثال بزنید.

2) کنام چیست؟

3)الف: چه عواملی بر فراوانی گونه ها در یک  زیستگاه اثر می گذارند؟

ب : در یک زیستگاه معتدل در فصل زمستان چه شرایطی وجود دارد؟

ج: در یک زیستگاه معتدل در فصل بهار چه شرایطی وجود دارد؟

د: چند عامل متغیر شرایط محیطی را نام ببرید.

ه: در بیابان چه عاملی بر فراوانی جانداران مؤثر است؟

4)الف: جایگزینی جانداران یعنی چه؟

ب : توالی را تعریف کنید.

ج: اگر سرزمینی بی آب و علف و خشک به محیطی مرطوب بدل شود چه تغییراتی در محیط رخ میدهد؟

د: در چه وقت می گویند اکوسیستم به اوج خود رسیده است؟

ه: چه عواملی می توانند اوج یک اکوسیستم را تغییر دهد؟

5)الف: پراکندگی جانداران را تعریف کنید.

ب: گونه غالب، فراوان، کمیاب را تعریف کنید.

6)الف: از چه راههایی میتوان تعداد افراد هر گونه را تخمین زد؟

ب: روش نمونه برداری را شرح دهید.

ج: استفاده از چارچوب   را در روش نمونه برداری شرح دهید.

جلسه ََ10 – صفحه 94- 88

1)الف: جمعیت را تعریف کنید.

ب : گونه را تعریف کنید.

2) چه عواملی باعث تغییرات تعداد افراد جمعیت میشود؟

3) چرا در مقایسه از سال 1650 تا سال 1850 جمعیت آدمی رشد کمی داشته اما پس از آن جمعیت به شدت افزایش یافته است؟

4) تنها راه کاستن سریع جمعیت چیست؟

5) تراکم جمعیت را  تعریف کنید.

6) الف: چرا پس از وارد شدن انسان به زنجیره غذایی توازن ماده  و انرژی به هم می خورد؟

ب: پیدایش تغییرات اکوسیستمی توسط انسان از چه زمانی آغاز شد؟

7) انسان چه تغییراتی را بر زمین اعمال کرده است؟

8)الف: تعداد جانداران هر اکوسیستم را چه عواملی می تواند مشخص کند؟

ب: منظور از منبع طبیعی چیست؟

ج: رقابت بین انسان و جانداران بر سرچه عواملی معمولاً در می گیرد؟

9) الف: فضولات و سایر آلودگی ها در محیط چگونه تعدیل می یابند؟

ب: انسان چگونه در این چرخه دخالت می کند؟

ج: اختراعات تجزیه ناپذیر انسان را مثال بزنید. چرا این مواد تجزیه نمی شوند؟

10- ورود ترکیبات نیتروژندار به آب چه عواقبی دارد؟

10- رقابت را تعریف کنید.

10) سه مشکل زیست محیطی کشور ما را نام ببرید؟

11) عوامل فرسایش خاک را بنویسید.

12) علت  کمبود آب شیرین چیست؟

13)الف: بقای صنایع در کشور ما به چه عواملی بستگی دارد؟

ب : ذخایر نفتی جهان چقدر است؟

ج: دلایل بحران پایان یافتن نفت را بنویسید.

14) مشکلاتی که امروزه جوامع ما را تهدید می کند نام ببرید.

فصل ۸

جلسه 11 َ- صفحه 100-96

1) الف: به چه موجوداتی میکروب می گویند؟

ب : میکروب شامل چه موجوداتی می شود؟

2)الف: به چه بیماری هایی واگیر گفته می شود؟

ب: عوامل بیماریزا چگونه به بدن انسان منتقل میشوند؟

ج: مهمترین عوامل بیماریزا را نام ببرید.

3) چرا ویروسها را مرز میان موجودات زنده و غیره زنده می دانند؟

4) چرخه زندگی ویرویس را تعریف کنید.

5) ویژگی های ویروس را بنویسید.

6) کدامیک از موجودات مقابل کوچکترند؟ گلبول قرمز، باکتری اشیرشیاکلی، ویروس فلج اطفال

7) ویروس از چه بخشهایی تشکیل شده است؟

8) چرا سلول پس از آلودگی با ویروس نمی تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد؟

9) الف: هر یک از ویروس های ایدز، سرماخوردگی، زگیل، ذات الریه، هپاتیت، اوریون، فلج اطفال بر کدام قسمتهای بدن آسیب می رساند؟

ب: راههای انتشار این بیماری ها را بنویسید.

10) الف: چگونه بدن در مقابل ویروس از خود دفاع می کند؟

ب: ماده ای که سلول از خود ترشح می کند چه نام دارد؟

ج: جنس این ماده چیست؟

11) از ویروس چه استفاده هایی به عمل می آید؟

12)الف: علائم و راههای انتقال سرماخوردگی را بنویسید.

ب : راههای پیشگیری سرماخوردگی را بنویسید.

ج: در چه صورت در موقع سرماخوردگی باید به پزشک مراجعه کرد؟

د: منظور از باکتری های انگل چیست؟

ه: بیشتر بیماری های واگیر توسط کدام دسته از باکتریها حاصل میشوند؟

و: آیا همه بیماری زاها انگل اند؟ مثال بزنید.

ح: باکتریهای ساپروفیت را تعریف کنید.

خ: باکتری ها چگونه مواد لازم برای سلول خود را فراهم می کنند؟

جلسه َ13 – صفحه 108- 103

1) الف: در چه صورت یک فرد پس از رو به روشدن با عوامل بیماری زا بیمار میشود؟

ب : خطوط دفاعی بدن را نام ببرید.

ج: هر یک از این خطوط چه وقت فعال می شوند؟

2)الف: سطح خارجی بدن چگونه از ورود میکروبها محفاظت می شود؟

ب: پوست در سطح خود از چه بخشهایی تشکیل شده است؟

3) الف: چند نوع بریدگی در سطح پوست وجود دارد؟

ب : اگر پوست بریده شود چگونه از ورود میکروبها جلوگیری میشود؟

4)الف: چرا بریدگی های عمیق خطرناک ترند؟

ب: مراحل بسته شدن زخم در بریدگی مختصر را شرح دهید.

ج: مراحل بسته شدن زخم در بریدگی عمیق را شرح دهید.

5) ویژگی های باکتری عامل مولد کزاز را بنویسید.

6)الف: گلبولهای سفید به چند گروه اصلی تقسیم می شوند؟

ب: کار گلبول های سفید چیست؟

ج: گلبولهای سفید چه موادی را از بین می برند؟

7)الف: لنفوسیت ها چگونه از بدن دفاع می کنند؟

ب: چرا می گویند عمل پادتن ها اختصاصی است؟

ج: ماده بیگانه و پادتن که بر روی هم اثر می گذارند چه ویژگی باید داشته باشند؟

8) الف: فاگوسیت ها چگونه از بدن دفاع می کنند؟

ب: منظور از بیگانه خواری چیست؟

9) الف : نخستین واکسن توسط چه کسی کشف شد؟

ب : واکسن بر روی چه عملی در بدن به کار می رود؟

ج: نخستین واکسن بر ضد کدام بیماری بود؟

10) راههای مبارزه شیمیایی علیه بیماری ها را بنویسید.

11) الف :روش شیمی درمانی را تعریف  کنید.

ب : این روش برای چه بیماری هایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

12)الف: آنتی بیوتیکها توسط چه جاندارانی ساخته می شوند؟

ب : برای مبارزه بر علیه چه جاندارانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط گروه آموزشی زیست شناسی  | لینک ثابت |